रायगड जिल्हा आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे. 29/10//2014 पर्यत अदयावत
 

                
संपर्क साधा :
संपर्क पत्ता दूरध्वनी क्रमांक :
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी
जिल्हाधिकारी कार्यालय
ता अलिबाग ,जिल्‍हा रायगड
पिन कोड नं - 402 201
(महाराष्ट्र राज्य)
ई.पी.ए.बी.एक्स. क्रमांक
+91-2141-222082
फॅक्स क्रमांक
+91-2141-227451
ई मेल : collector_raigad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in

 

संकेतस्थळ रचना, निर्मिती व प्रकाशन
राष्ट्रीय सूचना -विज्ञान केंद्र, रायगड

ताज्या घडामोडी

aअन्नधान्य वाहतूक कंत्राट २०१४ ते २०१७ (द्वितीय मुदतवाढ)

aराजीव गांधी पंचायत सशक्तीवकरण अभियानांतर्गत जिल्हा स्तठरावरील कंत्राटी पध्ददतीने भरावयाच्या लेखापाल पदांसाठीची पात्र/अपात्र यादी

aई-डिस्ट्रीक्ट, यु.पी.एस खरेदी व लॅन स्थापित करणेबाबतची फेर निविदा सूचना

aदिनांक 28/08/2014 रोजी झालेल्या नाविन्य पुर्ण योजना अंतर्गत दुधाळ जनावरे, शेळी गट, मांसल कुक्कु ट पक्षी संगोपन योजनेतील लाभार्थ्यांलची निवड यादी

aराजीव गांधी पंचायत सशक्तीवकरण अभियानांतर्गत जिल्हा स्तठरावरील कंत्राटी पध्ददतीने भरावयाच्या लिपिक व कार्यालयीन सहाय्यक पदांसाठीची पात्र/अपात्र यादी

aजिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी फेर जाहिरात

aगणेशोत्सव कालावधीत वाढीव कालावधीसाठी ध्वनिक्षेपकाच्या वापराबाबत अधिसूचना.

aरायगड जिल्हा परिषद अंतर्गत पदभरती २०१४ जाहिरात व मार्गदर्शक सूचना.

aसरळ सेवा भरती २०१४ – लिपिक टंकलेखक आदेश.

aसरळ सेवा भरती २०१४ – वाहन चालक आदेश.

aगणेशोत्‍सव कालावधीत राष्‍ट्रीय महामार्ग क्र.66 (रा.म.क्र.जुना क्र.17) वरुन होणा-या अवजड वाहनांच्‍या वा‍हतुकीबाबतची अधिसूचना

aगट ड संवर्गाची अंतिम अनुकंपा सामायिक प्रतीक्षा यादी दिनाक : २१/०८/२०१४

aगट क संवर्गाची अंतिम अनुकंपा सामायिक प्रतीक्षा यादी दिनाक : २१/०८/२०१४

aसरळ सेवा भरती २०१४ रखवालदार / स्वच्छक / गोदाम पहारेकरी पदाकरीता अंतिम निवड झालेल्या नियुक्तीसाठी पाठविलेल्या उमेदवारांची उपविभाग निहाय यादी

aसरळसेवा भरती 2014 (वाहनचालक संवर्ग) अंतिम निवड सूची

aनाविण्यपुर्ण योजनानेअंतर्गत, सी. सी. टीव्‍ही कार्यप्रणाली कार्यान्‍वीत करणेसाठीची ई-निवीदा सुचना

aसरळसेवा भरती 2014 (लिपिक-टंकलेखक संवर्ग) अंतिम निवड सूची

aसरळसेवा भरती 2014 (तलाठी संवर्ग) अंतिम निवड सूची

aसरळसेवा भरती 2014 (गट ड संवर्ग) अंतिम निवड सूची

aराजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियानांतर्गत जिल्हास्तरावरील कंत्राटी पद्धतीने भरावयाच्या पदांसाठीची जाहिरात व मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध करणे बाबत

aअनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी. (वन हक्‍क मान्‍य करणे) अधिनियम 2006 व नियम 2008

aसर्व शासकीय कार्यालयातून माहितीच्या अधिकाराखाली नागरिकांना पुरविण्यात येणाऱ्या माहिती, डिजिटल सिग्नेचरचा वापर करून वितरीत करणेबाबत आदेश

aई-डिस्ट्रीक्ट प्रकल्पांतर्गत युपीएस खरेदी व लॅन स्थापित करणेबाबत ई-निविदा सूचना

aनाविन्यपूर्ण योजना, पुस्तके खरेदीची फेर निविदा सूचना

aजिल्हा समादेशक होमगार्ड रायगड-अलिबाग पदासाठी

aगट क संवर्गाची प्रारूप अनुकंपा सामायिक प्रतीक्षा यादी दिनाक : २६/०६/२०१४

aगट ड संवर्गाची प्रारूप अनुकंपा सामायिक प्रतीक्षा यादी दिनाक : २६/०६/२०१४

aजिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवरील अशासकीय सदस्यांची नियुक्तीबाबत

महत्वा्चे संकेतस्थळ
aरायगड जिल्हा परिषद संबंधित
विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१४
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१४
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
राष्ट्रीय महिला आयोग
रायगड पोलीस
जिल्हा न्यायालय
जवाहर नवोदय विद्यालय, रायगड

No. of Hits since 2012

संकेतस्थळावरील सर्व माहीती संबंधि‍त वि‍भागाची असुन, राष्‍टीय सुचना-वि‍ज्ञान केंद्र वरील माहीतीसाठी जबाबदार नाही .
Web Site is best viewed in I.E. 11.0 and above versions.