रायगड जिल्हा आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे. 23/07/2014 पर्यत अदयावत
 

             
संपर्क साधा :
संपर्क पत्ता दूरध्वनी क्रमांक :
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी
जिल्हाधिकारी कार्यालय
ता अलिबाग ,जिल्‍हा रायगड
पिन कोड नं - 402 201
(महाराष्ट्र राज्य)
ई.पी.ए.बी.एक्स. क्रमांक
+91-2141-222118
फॅक्स क्रमांक
+91-2141-227451
ई मेल : collector_raigad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in

 

 

संकेतस्थळ रचना, निर्मिती व प्रकाशन
राष्ट्रीय सूचना -विज्ञान केंद्र, रायगड

ताज्या घडामोडी

aई-डिस्ट्रीक्ट प्रकल्पांतर्गत युपीएस खरेदी व लॅन स्थापित करणेबाबत ई-निविदा सूचना

aनाविन्यपूर्ण योजना, पुस्तके खरेदीची फेर निविदा सूचना

aजिल्हा समादेशक होमगार्ड रायगड-अलिबाग पदासाठी

aदि.२२/०६/२०१४ रोजी तलाठी पदाकरिता घेण्यात आलेल्या परीक्षेतील कागद पत्रे पडताळणी करिता निवड केलेल्या उमेदवाराची यादी

aदि.२२/०६/२०१४ रोजी रखवालदार / स्वच्छक / गोदाम पहारेकरी पदाकरिता घेण्यात आलेल्या परीक्षेतील मुलाखत परीक्षेकरिता व कागदपत्रे पडताळणी करिता निवड केलेल्या उमेदवाराची यादी

aगट क संवर्गाची प्रारूप अनुकंपा सामायिक प्रतीक्षा यादी दिनाक : २६/०६/२०१४

aगट ड संवर्गाची प्रारूप अनुकंपा सामायिक प्रतीक्षा यादी दिनाक : २६/०६/२०१४

aजिल्हा निवड समिती, रायगड - तलाठी परीक्षा दि. 22.06.2014 ची उत्तर विवरणी

aजिल्हा निवड समिती, रायगड - रखवालदार/स्वच्छक/गोदाम पहारेकरी परीक्षा दि. 22.06.2014 ची उत्तर विवरणी.

aजिल्हा निवड समिती, रायगड - सरळसेवा भरती २०१४ - दि. २२/०६/२०१४ रोजीच्या परीक्षेचा निकाल.

aजिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवरील अशासकीय सदस्यांची नियुक्तीबाबत

aजिल्हा निवड समिती, रायगड - लिपीक-टंकलेखक परीक्षा दि. ०८.०६.२०१४ ची उत्तर विवरणी

aजिल्हा निवड समिती, रायगड - लिपीक-टंकलेखक परीक्षा दि. ०८.०६.२०१४ चा निकाल

aवाहन चालक पात्र उमेदवारांची यादी

aवाहन चालक अपात्र उमेदवारांची यादी

महत्वा्चे संकेतस्थळ
सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूक २०१४
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
राष्ट्रीय महिला आयोग
राष्‍ट्रीय जातीय सद् भावना प्रतिष्‍ठान
      (NFCH)
महाराष्ट्र शासन
रायगड पोलीस
जिल्हा न्यायालय
जवाहर नवोदय विद्यालय,
       निजामपुर - रायगड
इतर जिल्ह्यांचे संकेत स्थळ
       महाराष्ट्र राज्य

No. of Hits since 2012

संकेतस्थळावरील सर्व माहीती संबंधि‍त वि‍भागाची असुन, राष्‍टीय सुचना-वि‍ज्ञान केंद्र वरील माहीतीसाठी जबाबदार नाही .
Web Site is best viewed in I.E. 8.0 and above versions.