तालुका – एक दृष्टीक्षेप

भौगोलिक स्थान अक्षांक्ष 18' ते 30'N
रेखांक्ष 73' ते 10'E
सरासरी तापमान अधिकतम 36° c
न्यूनतम 16°c
सरासरी वार्षिक पर्जन्यमान 3671 मि.मि.
क्षेत्रफळ 311.7 चौ.कि.मी.

 

लोकसंख्या एकूण 59914
पुरुष : 27655 स्त्रीया : 32259
ग्रामीण लोकसंख्या : 50059 शहरी लोकसंख्या : 9855
साक्षरता एकूण 81%
पुरुष : 91.65% स्त्रीया : 73.69%

 

भौगोलिक क्षेत्र 31170 हेक्टर
लागवडलायक जमीन 15952.42 हेक्टर
वनाखालील जमीन 4591.49 हेक्टर
औद्योगिक क्षेत्र 1 दास ऑफशोअर प्रा. लि.
प्रमुख उद्योग 1) शेती 2) मासेमारी

 

संबंधित लोकसभा मतदार संघाचा अनुक्रमांक व नाव 32 रायगड
संबंधित विधानसभा मतदार संघाचा अनुक्रमांक व नाव     १९३ श्रीवर्धन
महसूल मंडळाची संख्या 2
तलाठी सजांची संख्या 14
गावांची संख्या 84
ग्रामपंचायतींची संख्या 39
नगरपंचायत / नगरपरिषदांची संख्या 1
महानगरपालिकांची संख्या 000
जिल्हा परिषदा गटांची संख्या 2
पंचायत समिती गणांची संख्या 4
पोलीस स्टेशनची संख्या 1
पोलीस आऊटपोस्टची संख्या 2

 

प्राथमिक आरोग्य केंद्राची संख्या 4
ग्रामीण रुग्णालयांची संख्या 1
उप जिल्हा रुग्णालयांची संख्या 0
प्राथमिक शाळांची संख्या शासकीय : 112 खाजगी : 2
माध्यमिक शाळांची संख्या शासकीय : निरंक खाजगी : 24
महाविद्यालयांची संख्या शासकीय : निरंक खाजगी : 1
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची संख्या शासकीय : 1 खाजगी : निरंक

 

प्रमुख नद्या अ.क्र. नदीचे नांव तालुक्यातील लांबी (कि.मी.)
1 जानसईनदी 11 किमी

 

प्रमुख धरणे अ.क्र. धरणाचे नांव साठा वापराचे प्रयोजन
1 पाभरा 1.7874 द.ल.घ.मी. पिण्याचे पाणी
2 मेंदडी 113.7 द.ल.घ.मी. पिण्याचे पाणी
3 खरसई 1.890 द.ल.घ.मी. पिण्याचे पाणी
4 संदेरी 2.50 द.ल.घ.मी. पिण्याचे पाणी

 

 

राज्य महामार्ग अ.क्र. राज्य महामार्गाचे नांव तालुक्यातील लांबी (कि.मी.)
1 दीघी पुणे क्र.98 25 किमी
2 श्रीवर्धन-लोणेरे-पंढरपुर क्र.99 35 किमी