संपर्क

 

तहसिलदार कार्यालय

पत्ता तहसिलदार कार्यालय पेण
कोट आळी, पेण पोलीस स्टेशनच्या, बाजूला,
ता. पेण, जि. रायगड, पिन - 402107
दूरध्वनी क्रमांक 02143-252036
फॅक्स क्रमांक 02143-257879
ई मेल tahasilpen@gmail.com

 

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय

पत्ता उपविभागीय अधिकारी कार्यालय
पनवेल इंदापूर महामार्ग, एनएच-17, झी गार्डन हॉटेलच्याब बाजूला,
पेण,ता. पेण, जि. रायगड, पिन - 402107
दूरध्वनी क्रमांक 02143-253000
फॅक्स क्रमांक 02143-253000
ई मेल sdopen@gmail.com