संपर्क

 

तहसिलदार कार्यालय

पत्ता तहसिलदार कार्यालय, पोलादपूर
नगरपंचायत पोलादपूर शेजारी,
जि. - रायगड
दूरध्वनी क्रमांक 02191-240026
फॅक्स क्रमांक 02191-240026
ई मेल tahasilpoladpur@gmail.com

 

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय

पत्ता उपविभागीय अधिकारी महाड विभाग महाड
बस स्थानका शेजारी महाड, महाड, जि. - रायगड
दूरध्वनी क्रमांक 02145-222136
फॅक्स क्रमांक 02145-223136
ई मेल sdomahad1@gmail.com