तालुका – एक दृष्टीक्षेप

भौगोलिक स्थान अक्षांक्ष 17.985591
रेखांक्ष 17° 59′ 8.13″ N
सरासरी तापमान अधिकतम 40 °c
न्यूनतम 18 °c
सरासरी वार्षिक पर्जन्यमान 2200 ते 2500 मि.मि.
क्षेत्रफळ 37204.21 हेक्टर

 

लोकसंख्या एकूण 45464
पुरुष : 21621 स्त्रीया : 23843
ग्रामीण लोकसंख्या : 39520 शहरी लोकसंख्या : 5944
साक्षरता एकूण 88.80%
पुरुष : 76.46% स्त्रीया : 61.06%

 

भौगोलिक क्षेत्र 37204 हेक्टर
लागवडलायक जमीन 6888.14 हेक्टर
वनाखालील जमीन 4454.58 हेक्टर
औद्योगिक क्षेत्र निरंक निरंक
प्रमुख उद्योग शेती

 

संबंधित लोकसभा मतदार संघाचा अनुक्रमांक व नाव ३२ रायगड
संबंधित विधानसभा मतदार संघाचा अनुक्रमांक व नाव     १९४ महाड
महसूल मंडळाची संख्या
तलाठी सजांची संख्या १४
गावांची संख्या ८७
ग्रामपंचायतींची संख्या ४२
नगरपंचायत / नगरपरिषदांची संख्या
महानगरपालिकांची संख्या 000
जिल्हा परिषदा गटांची संख्या
पंचायत समिती गणांची संख्या ०४
पोलीस स्टेशनची संख्या
पोलीस आऊटपोस्टची संख्या

 

प्राथमिक आरोग्य केंद्राची संख्या पितळवाडी, पळचिल
ग्रामीण रुग्णालयांची संख्या पोलादपूर
उप जिल्हा रुग्णालयांची संख्या
प्राथमिक शाळांची संख्या शासकीय : १४६ खाजगी : १७
माध्यमिक शाळांची संख्या शासकीय : ० खाजगी : १६
महाविद्यालयांची संख्या शासकीय : ० खाजगी : १
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची संख्या शासकीय : १ खाजगी : ०

 

प्रमुख नद्या अ.क्र. नदीचे नांव तालुक्यातील लांबी (कि.मी.)
सावित्री ७० किमी
घोडवणी किमी
ढवळी किमी
कामथी किमी
चोळई १७ किमी

 

प्रमुख धरणे अ.क्र. धरणाचे नांव साठा वापराचे प्रयोजन
1 रानबाजीरे २९ .45 द.ल.घ.मी. पिण्याचे पाणी

 

राष्ट्रीय महामार्ग अ.क्र. राष्ट्रीय महामार्गाचे नांव तालुक्यातील लांबी (कि.मी.)
1 मुंबई - गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 66 19 किमी

 

राज्य महामार्ग अ.क्र. राज्य महामार्गाचे नांव तालुक्यातील लांबी (कि.मी.)
1 मुंबई - गोवा राज्य महामार्ग 24.200 किमी