तालुका – एक दृष्टीक्षेप

भौगोलिक स्थान अक्षांक्ष 18.43298 N
रेखांक्ष 73.114273 E
सरासरी तापमान अधिकतम 40°c
न्यूनतम 15°c
सरासरी वार्षिक पर्जन्यमान 2200 ते 2500 मि.मि.
क्षेत्रफळ 705.00 चौ.कि.मी.

 

लोकसंख्या एकूण 145929
पुरुष : 74857 स्त्रीया : 71073
ग्रामीण लोकसंख्या : 125080 शहरी लोकसंख्या : 20849
साक्षरता एकूण ८८.२४%
पुरुष : ८५.५६% स्त्रीया : ९१.०६%

 

भौगोलिक क्षेत्र 70500 हेक्टर
लागवडलायक जमीन 13360.23 हेक्टर
वनाखालील जमीन 21734.66 हेक्टर
औद्योगिक क्षेत्र निरंक निरंक
प्रमुख उद्योग 1)शेती- भात,नाचणी 2)भात गिरणी

 

संबंधित लोकसभा मतदार संघाचा अनुक्रमांक व नाव 32 रायगड
संबंधित विधानसभा मतदार संघाचा अनुक्रमांक व नाव १. 191 पेण वि.स. मतदार संघ
       २. 192 अलिबाग वि.स. मतदार संघ
      ३. 193 श्रीवर्धन वि.स. मतदार संघ
महसूल मंडळाची संख्या 4
तलाठी सजांची संख्या 26
गावांची संख्या 175
ग्रामपंचायतींची संख्या 64
नगरपंचायत / नगरपरिषदांची संख्या 1
महानगरपालिकांची संख्या 000
जिल्हा परिषदा गटांची संख्या 5
पंचायत समिती गणांची संख्या 10
पोलीस स्टेशनची संख्या 2 (रोहा/नागोठणे)
पोलीस आऊटपोस्टची संख्या 4

 

प्राथमिक आरोग्य केंद्राची संख्या 3 (आंबेवाडी, नागोठणे, कोकबन)
ग्रामीण रुग्णालयांची संख्या 1
उप जिल्हा रुग्णालयांची संख्या 1
प्राथमिक शाळांची संख्या शासकीय : 254 खाजगी : 2
माध्यमिक शाळांची संख्या शासकीय : 23 खाजगी : 25
महाविद्यालयांची संख्या शासकीय : निरंक खाजगी : 6
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची संख्या शासकीय : 1 खाजगी : निरंक
अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची संख्या शासकीय : निरंक खाजगी : निरंक
वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या शासकीय : निरंक खाजगी : निरंक
आश्रम शाळांची संख्या 1

 

प्रमुख नद्या अ.क्र. नदीचे नांव तालुक्यातील लांबी (कि.मी.)
1 कुंडलिका 56 किमी
2 आंबा 8 किमी

 

प्रमुख धरणे अ.क्र. धरणाचे नांव साठा वापराचे प्रयोजन
1 सुतारवाडी २.२६४ द ल घ मी औद्योगिकीकरण / शेतीसाठी
2 डोळवहाळ 10.05 द ल घ मी औद्योगिकीकरण / शेतीसाठी

 

राष्ट्रीय महामार्ग अ.क्र. राष्ट्रीय महामार्गाचे नांव तालुक्यातील लांबी (कि.मी.)
1 मुंबई - गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 17 पळस-तळवली त. दिवाळी 30 किमी

 

राज्य महामार्ग अ.क्र. राज्य महामार्गाचे नांव तालुक्यातील लांबी (कि.मी.)
1 रोहा-अलिबाग 50 किमी
2 रोहा-रेवदंडा 35 किमी
3 रोहा-कोलाड 12 किमी
4 रोहा-मुरूड(भालगांव मार्गे) 55 किमी
4 रोहा-मुरूड(सुपेगांव मार्गे) 50 किमी

 

रेल्वे अ.क्र. विभागाचे नांव तालुक्यातील लांबी (कि.मी.)
1 कोकण रेल्वे 22 किमी
2 मध्य़ रेल्वे 25 किमी