संपर्क

 

तहसिलदार कार्यालय

पत्ता तहसिल कार्यालय श्रीवर्धन
मध्यवर्ती प्रशासकीय भवन, श्रीवर्धन
ता. - श्रीवर्धन, जि. - रायगड
दूरध्वनी क्रमांक 02147-222226
फॅक्स क्रमांक 02147-222436
ई मेल tahasilshrivardhan@gmail.com

 

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय

पत्ता उपविभागीय अधिकारी कार्यालय श्रीवर्धन,
ता. श्रीवर्धन जि. रायगड
दूरध्वनी क्रमांक 02147- 222435
फॅक्स क्रमांक 02147- 222435
ई मेल sdoshriwardhan1@gmail.com