तालुका – एक दृष्टीक्षेप

भौगोलिक स्थान अक्षांक्ष 18' 2' 43N
रेखांक्ष 73' 1' 7E
सरासरी तापमान अधिकतम 40° c
न्यूनतम 18°c
सरासरी वार्षिक पर्जन्यमान 3500 ते 4000 मि.मि.
क्षेत्रफळ 65298.36 हे.आर

 

लोकसंख्या एकूण 83027
पुरुष : 38517 स्त्रीया : 44510
ग्रामीण लोकसंख्या : 60952 शहरी लोकसंख्या : 22075
साक्षरता एकूण 73.01 %
पुरुष : 78.08 % स्त्रीया : 68.68 %

 

भौगोलिक क्षेत्र 65298.36 हे.आर
लागवडलायक जमीन 13838 हे.आर
वनाखालील जमीन 4766 हे.आर
औद्योगिक क्षेत्र 61 हे.आर
प्रमुख उद्योग 1)शेती- भात,नाचणी, आंबा २) मत्यस्यव्यसाय

 

संबंधित लोकसभा मतदार संघाचा अनुक्रमांक व नाव 32 रायगड
संबंधित विधानसभा मतदार संघाचा अनुक्रमांक व नाव     १९३ श्रीवर्धन
महसूल मंडळाची संख्या 3
तलाठी सजांची संख्या 18
गावांची संख्या 78
ग्रामपंचायतींची संख्या 43
नगरपंचायत / नगरपरिषदांची संख्या 1
महानगरपालिकांची संख्या 000
जिल्हा परिषद गटांची संख्या 2
पंचायत समिती गणांची संख्या 4
पोलीस स्टेशनची संख्या 2
पोलीस आऊटपोस्टची संख्या 1

 

प्राथमिक आरोग्य केंद्राची संख्या 2 वाळवटी बोर्लीपंचत
ग्रामीण रुग्णालयांची संख्या 1 जसवली
उप जिल्हा रुग्णालयांची संख्या 1 श्रीवर्धन
प्राथमिक शाळांची संख्या शासकीय : 110 खाजगी : 8
माध्यमिक शाळांची संख्या शासकीय : 0 खाजगी : 20
महाविद्यालयांची संख्या शासकीय : 0 खाजगी : 3
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची संख्या शासकीय : 1 खाजगी : 0

 

 

प्रमुख धरणे अ.क्र. धरणाचे नांव साठा वापराचे प्रयोजन
1 रानवली 426 द.ल.घ.मी. पिण्यासाठी
2 कुडकी 315 द.ल.घ.मी. पिण्यासाठी
3 कार्ले 388 द.ल.घ.मी. पिण्यासाठी

 

 

राज्य महामार्ग अ.क्र. राज्य महामार्गाचे नांव तालुक्यातील लांबी (कि.मी.)
1 श्रीवर्धन लोणेरे राज्यमार्ग क्र 99 22 किमी
2 दिघी म्हसळा पुणे राज्यमार्ग क्र. 97 32 किमी
3 श्रीवर्धन चिखलप बोर्लीपंचनत जि.प.मार्ग 20 किमी
4 श्रीवर्धन हरेहरेश्वर राज्यमार्ग क्र. 99 16 किमी