जिल्हाधिकारी कार्यालय, रायगड
माहितीचा अधिकार अधिनियम - २००५
माहितीचा अधिकार कायद्याच्या कलम ४(१)(अ)(ब) अंतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सर्व शाखा,
उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय व जिल्ह्यातील इतर कार्यालयांची माहिती

जिल्हाधिकारी कार्यालय

कार्यालयाचे नाव अद्यावत दिनांक
निवडणूक शाखा
लेखा शाखा १९-०१-२०१५
कुळवहीवाट शाखा
आस्थापना शाखा
महसूल शाखा ०५-०२-२०११
संजय गांधी योजना शाखा
पुरवठा शाखा
भूसंपादन शाखा अधिकारी रायगड
विशेष भूसंपादन अधिकारी रायगड १
विशेष भूसंपादन अधिकारी रायगड २
विशेष भूसंपादन अधिकारी मुं. पुणे द्रु. मा.
विशेष भूसंपादन अधिकारी ल. पा.
नगरपालिका प्रशासन शाखा ०१-०२-२००८
करमणूककर शाखा
सामान्य शाखा
खनिकर्म शाखा
रोजगार हमी योजना शाखा
नियोजन शाखा
गृह शाखा
पुनर्वसन शाखा
उपचिटणीस शाखा

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय

कार्यालयाचे नाव अद्यावत दिनांक
अलिबाग
पनवेल
माणगाव
महाड २७-११-२००९
रोहा
श्रीवर्धन
कर्जत
पेण

तहसीलदार कार्यालय

कार्यालयाचे नाव अद्यावत दिनांक
अलिबाग १५-०३-२०१०
मुरुड ०४-११-२०१०
पनवेल
माणगाव ३१-०७-२०१०
तळा
महाड
पोलादपूर २२-०६-२०१०
कर्जत
खालापूर
रोहा
सुधागड
श्रीवर्धन
म्हसळा
उरण
पेण २३-११-२०१०

जिल्ह्यातील इतर कार्यालय

कार्यालयाचे नाव अद्यावत दिनांक
जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय
जिल्हा माहिती कार्यालय
पोलीस अधीक्षक कार्यालय
होमगार्ड कार्यालय

उत्तरदायित्वास नकार धोरणे - या वेब पृष्ठावरील माहितीचा अधिकार कायद्याच्या कलम ४(१)(अ)(ब) अंतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सर्व शाखा, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय व जिल्ह्यातील इतर कार्यालयांकडून माहिती आणि मजकूर काळजीपूर्वक आणि परिश्रमपूर्वक उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या वेब पृष्ठावरील दर्शविण्यात आलेल्या सदरच्या माहितीमध्ये कोणत्याही प्रकारची विसंगती / संभ्रमासंदर्भात अधिक स्पष्टीकरणासाठी वापरकर्त्याने संबंधित विभागाशी / कार्यालयाशी / अधिकाऱ्याशी संपर्क साधावा.