संपर्क

 

तहसिलदार कार्यालय

पत्ता तहसिलदार कार्यालय महाड
कोट आळी जाकमाता मंदिर शेजारी, महाड
ता. - महाड, जि. - रायगड
दूरध्वनी क्रमांक 02145-222142
फॅक्स क्रमांक 02145-224394
ई मेल tmahad123@gmail.com

 

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय

पत्ता उपविभागीय अधिकारी कार्यालय महाड,
एस टी स्टँड शेजारी, महाड, ता. महाड जि. रायगड
दूरध्वनी क्रमांक 02145-222136
फॅक्स क्रमांक 02145-223136
ई मेल sdomahad1@gmail.com