नाविन्यपुर्ण योजना सन 2015-16

मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांचे अध्यक्षतेखाली पशुसंवर्धन खात्यामार्फत राबविण्यात येणारी नाविन्यपुर्ण योजना 2015-16 अंतर्गत निवड झालेले लाभार्थी